White Periwinkle Stripes  on Black-Amethyst Paisley Tie - Tie, bowtie, pocket square  | Kissties

White Periwinkle Stripes on Black-Amethyst Paisley Tie

$16.95